Odborné postgraduální stáže v Nutriční poradně LF OU

Pokyny pro zájemce:

  • Kontaktujte Nutriční poradnu e-mailem nebo telefonicky a dohodněte si přesný termín konání stáže
  • Řádně vyplňte přihlášku na odbornou stáž. Bez podpisu a zaměstnavatele a stážisty nebude přihláška přijata k administraci
  • Přihlášku odešlete nejpozději 1 měsíc před začátkem stáže e-mailem, popřípadě poštou či osobně na adresu Nutriční poradny LF OU
  • Zájemce o stáž obdrží potvrzení termínu praxe a následně bude na základě zaslané přihlášky řešena smlouva a faktura se zaměstnavatelem
  • Zájemce, který si stáž objedná soukromě, uhradí poplatek sám, smlouva bude uzavřena mezi zájemcem a Nutriční poradnou LF OU, obdrží příjmový doklad o úhradě stáže
  • Na stáž zájemce nastoupí po vyřešení všech nezbytných administrativních úkonů
  • Stážista si před nástupem zařídí pojištění odpovědnosti pro výkon stáže
  • Stážista se řídí pokyny zdravotnického zařízení, se kterými se seznámí před nástupem na stáž
  • Po ukončení je absolventovi stáže vystaveno potvrzení o absolvování stáže

Dokumenty ke stažení:

Ceník poplatků

Formulář – Přihláška na odbornou stáž

Pokyny pro stážisty vykonávající odbornou praxi v Nutriční poradně LF OU


Popis odborné stáže: 

Místo konání  Nutriční poradna, zdravotnické zařízení Ústavu fyziologie a patofyziologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity 
Adresa  Areál LF OU, Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice (budova ZY, kancelář 173) 
Kontakt  nutricniporadna@osu.cz, +420 731 420 288 
Odborný garant  Mgr. Karin Petřeková, Ph.D. 
Stravování  není zajištěno 
Ubytování  není zajištěno 
Další informace a dotazy  nutricniporadna@osu.cz, +420 731 420 288