1609747003460

Tato metoda využívá skutečnosti, že spotřeba kyslíku velmi úzce souvisí s energetickým výdejem. Většina energie uvolněné v organismu (více než 95 %) je získána přeměnou bílkovin, sacharidů a tuků za přítomnosti kyslíku. Proto na základě naměřených hodnot spotřeby kyslíku (VO2) a výdeje oxidu uhličitého (VCO2) lze pomocí analyzátorů vypočítat spotřebu energie.

Doporučená příprava:

  • Před měřením je potřeba 2-4 hodiny nejíst ani nepít, tudíž můžete přicházet na měření kdykoliv během dne.
  • 2 hodiny před: minimalizovat fyzickou aktivitu, vyhnout se kofeinu, alkoholu a nikotinu.
  • 20 minut před: tělesný a duševní klid s eliminací rušivých podnětů (vypnout telefon, zajít si na toaletu před měřením, …)

Absolvování měření:

  • Měření probíhá v zatemněné místnosti vleže ve spodním prádle a ponožkách.
  • Tělo je přikryto dekou nebo peřinou.
  • Canopa/plastová helma s otvory pro O2 a CO2 se nasadí na horní část těla.
  • Osoba se uvede do klidu, snaží se nehýbat, myslet na příjemné věci, neměla by usnout.
  • Délka samotného měření je 30 minut.
  • Kalorimetr na základě naměřených hodnot spotřeby kyslíku a výdeje oxidu uhličitého vypočítá klidovou spotřebu energie.