Odborné praxe studentů v Nutriční poradně LF OU

Pokyny pro zájemce:

  • Kontaktujte Nutriční poradnu e-mailem nebo telefonicky a dohodněte si přesný termín konání praxe
  • Řádně vyplňte přihlášku na odbornou praxi. Bez podpisu a razítka Nutriční poradny LF OU a uchazeče o praxi nebude přihláška přijata k administraci
  • Přihlášku odešlete nejpozději 1 měsíc před začátkem praxe e-mailem, popřípadě poštou či osobně na adresu Nutriční poradny LF OU
  • Zájemce o odbornou praxi obdrží potvrzení termínu praxe a následně bude na základě zaslané přihlášky řešena rámcová nebo individuální smlouva s vzdělávací institucí studenta
  • Student nastoupí na praxi pouze po podpisu smlouvy z obou stran (zdravotnické zařízení – Nutriční poradna LF OU a vzdělávací instituce studenta)
  • Student si před nástupem zařídí pojištění odpovědnosti pro výkon odborné praxe
  • Praxe studentům je poskytnuta bezplatně
  • V den nástupu na odbornou praxi se student dostaví k odbornému garantovi, který ho seznámí se základními povinnostmi a právy při vzdělávání a také student absolvuje vstupní instruktáž BOZP a PO
  • Student se řídí pokyny zdravotnického zařízení, se kterými se seznámí před nástupem na odbornou praxi
  • Po ukončení odborné praxe je studentovi vystaveno potvrzení a hodnocení praxe do logbooku odborné praxe studenta
  • Student se po celou dobu praxe v Nutriční poradně LF OU identifikuje průkazem studenta či ISIC kartou


Dokumenty ke stažení:

Formulář – přihláška na praxi

Pokyny pro studenty vykonávající odbornou praxi v Nutriční poradně LF OU


Popis odborné praxe:

Místo konání Nutriční poradna, zdravotnické zařízení Ústavu fyziologie a patofyziologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Adresa Areál LF OU, Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice (budova ZY, kancelář 173)
Kontakt nutricniporadna@osu.cz, +420 731 420 288
Odborný garant Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Stravování není zajištěno
Ubytování není zajištěno
Další informace a dotazy nutricniporadna@osu.cz, +420 731 420 288