Nutriční poradna Lékařské fakulty ve spolupráci s Ústavem fyziologie a patofyziologie zve studenty všech fakult Ostravské univerzity k účastí ve výzkumu do začínajícího výzkumu v rámci Studentské grantové soutěže 2021!

Tématem projektu je „Tělesná kompozice studentů Ostravské univerzity v souvislosti s jejich stravovacím režimem a mírou pohybové aktivity.“ Tělesné složení je jedním ze základních ukazatelů zdravotního stavu organismu. Životní styl, především správná výživa a dostatečná úroveň fyzické aktivity ovlivňuje složení těla. Naměřené parametry tělesných komponentů, které jsou mimo rozmezí referenčních hodnot, mohou poukázat například na nízkou úroveň pohybové aktivity nebo nevhodné stravovací návyky a hrozí riziko vzniku civilizačních chorob. Již v mladém věku lze hodnocením složení těla poukázat na možná rizika metabolického syndromu nebo obezity, což je benefit v oblasti prevence vzniku zmíněných nemocí.

V rámci projektu nabízíme vám jednorázové měření tělesného složení zdarma. Jedinou podmínkou k účasti je souhlas s poskytováním údajů o tělesném složení a vyplnění dotazníku o výživě a pohybové aktivitě. Podrobnosti jsou v kategorii Akce

Napsat komentář

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>