Ústav fyziologie a patofyziologie a Nutriční poradna LF OU hledá mezi studenty OU probandy do začínajícího výzkumu v rámci Studentské grantové soutěže 2021

Koho hledáme?

– studenty Ostravské univerzity (do 25 let)

Co projekt zahrnuje?

– měření tělesného složení na přístroji InBody zdarma

– vyplňování dotazníků o stravovacích zvyklostech a pohybové aktivitě (elektronická verze)

Kdy bude probíhat měření?

– termíny budeme domlouvat podle epidemiologické situace (duben–červenec 2021)

– nyní podle Vašeho aktuálního zájmu vytvoříme pořadí a termín obdržíte, až to bude možné

 

Výzkum je anonymní. Zájemci se mohou přihlásit pomocí formuláře

 

Počet probandů je ohraničen do 200 osob