Ústav fyziologie a patofyziologie a Nutriční poradna LF OU hledají probandy do výzkumu v rámci Studentské grantové soutěže 2022

Do září do konce roku 2022 v naší poradně bude probíhat nábor nových probandů do výzkumu zaměřeného na studenty Ostravské univerzity, jejích tělesné složení a klidový energetický výdej.

Účastnici projektu obdrží zdarma měření v poradně s použitím moderních přístrojů a konzultaci s nutričním terapeutem.

Podrobnosti najdete zde. Zájem o účast posílejte na e-mail nutricniporadna@osu.cz