Hledáme probandy do výzkumu v rámci Studentské grantové soutěže 2022!

Výzkum je určen pro stávající studenty všech fakult Ostravské univerzity ve věku od 18 do 25 let. Obor, typ a ročník studia nejsou důležité.

V rámci výzkumu student bude zdarma změřen 1x na přístroje InBody 370S a 1x na kalorimetru s vysvětlením výsledků nutričním terapeutem a poskytnutím výsledků ve vytištěné podobě. Podmínkou účastí je souhlas s poskytováním anonymních výsledků pro účely projektu.

Výzkum bude probíhat od září r. 2022 v Nutriční poradně Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Zápis proběhne na konci srpna, přihlášení studenti obdrží individuálně odkaz do tabulky s termíny.

Své dotazy a zájem o účast směřujte na e-mail: nutricniporadna@osu.cz

Nábor probandu proběhne do 31. 12. 2022