Pokračování projektu „Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence“.

Pamatujete si náš příspěvek o cyklu přednášek zaměřených na demenci a způsobech její terapie? Tentokrát vám ukážeme, jak zjištěné poznatky aplikovat v praxi!

Naše poradna připravila pro vás praktickou ukázku přípravy stravy při poruchách polykání a také ukázku vyšetření v nutriční poradně. V programu jsou přítomny další zajímavé workshopy.

Těšíme se na vás!

Pozvanka-Workshop-pro-neform.pecovatele_16-6-2022