Výživa ženy během těhotenství je důležitým faktorem nejenom pro správný vývoj plodu, ale i pro zdraví budoucí matky. Veronika Masná, studentka oboru Nutriční terapie Lékařské fakulty Ostravské univerzity, zpracovala studií vědců ze Spojeného království, kde byl zkoumán vliv středomořského typu stravování na zdraví těhotných žen s poruchámi metabolizmu.

Jedna ze čtyř matek vstupuje do těhotenství s již existující obezitou, chronickou hypertenzí (zvyšený krevní tlak) nebo hyperlipidémií (zvyšení krevní tuky). Kromě komplikací v těhotenství jsou tyto matky a jejich děti dlouhodobě ohroženy cukrovkou a chorobami srdce a cév. V předchozích studiích bylo zjištěno, že strava středomořského typu snížila riziko diabetu 2. typu a kardiovaskulárních komplikací u obecné populace, ale dosud žádná studie nehodnotila vliv středomořské stravy dodržované v těhotenství na matky a jejich potomky. V těhotenství má taková dieta potenciál předcházet gestačnímu diabetu, preeklampsii a omezení růstu plodu. Tato studie se zaměřila na vyhodnocení vlivu stravy středomořského stylu s individuálním dietním poradenstvím na komplikace u těhotných žen s metabolickými rizikovými faktory a jejich budoucích potomků ve srovnání s běžnou prenatální péčí.

Dieta středomořského stylu zahrnuje vysoký příjem ořechů, extra panenského olivového oleje, ovoce, zeleniny, celozrnných obilovin, luštěnin, častou konzumaci ryb, nízký až středně častý příjem drůbeže a mléčných výrobků, nízký příjem červeného a zpracovaného masa a omezený příjem slazených nápojů, rychlého občerstvení a potravin bohatých na živočišný tuk.

Studie se konala mezi 12. zářím 2014 a 29. únorem 2016 a bylo do ní zapojeno 1 252 těhotných žen s metabolickými rizikovými faktory (obezita, vysoký krevní tlak a cholesterol) z 5 nemocnic ve Spojeném království. Do studie byly zapojeny ženy ve věku nad 16 let, v méně než 18. týdnu jednočetného těhotenství, které neměly žádné zdravotní komplikace spojené s konzumací ořechů a olivového oleje. Ze studie byly vyloučeny účastnice s cukrovkou, chronickým onemocněním ledvin nebo autoimunitními onemocněními, nebo ženy užívající léky upravující lipidy.

Ženy byly náhodně a rovnoměrně rozděleny do intervenční skupiny, která dodržovala středomořskou stravu, a kontrolní skupiny, která dostávala běžnou strava. Byl hodnocen vliv péče na celkové výsledky matek a potomků. Sledovanými parametry u matek byly těhotenská cukrovka, preeklampsie, přírůstek hmotnosti v těhotenství a způsob porodu, u potomků neonatální úmrtí, nízký gestační věk, porodní hmotnost ad. Mezi těmito dvěma skupinami byla porovnávána strava matek, hladiny triglyceridů, hladiny lipoproteinů s vysokou hustotou (HDL), poměr triglyceridů k HDL a hladiny cholesterolu bez lipoproteinů s vysokou hustotou (non-HDL).

K podpoření dodržování diety byly účastnicím s přidělenou středomořskou dietou poskytnuty ořechy (30 g/den) a extra panenský olivový olej (0,5 l/týden) zdarma. Naproti tomu účastnice zařazené do kontrolní skupiny obdržely dietní poradenství podle národních doporučení Spojeného království pro prenatální péči a regulaci hmotnosti v těhotenství a byla jim suplementována kyselina listová a vitamin D.

Edukace žen intervenční skupiny proběhla během 3 osobních sezení, které zahrnovaly individuální sezení v 18. týdnu těhotenství a 2 další skupinová sezení ve 20. a 28. týdnu. Při první návštěvě bylo využito 24hodinového recallu k identifikaci jakýchkoli změn, které byly potřeba ve stravě účastnic, aby se řídily dietou středomořského stylu. Aby byla dieta přijatelnější, byla přizpůsobena různým kulturám a ženám byly poskytnuty knihy receptů. Ženy byly navíc dvakrát telefonicky kontaktovány ve 24. a 32. týdnu těhotenství, aby se zkontrolovalo dodržování dietních cílů a zhodnotil jejich celkový zdravotní stav.

Matky s vysokým rizikem preeklampsie dostávaly nízké dávky aspirinu (75 mg). Obě skupiny nakonec vyplnily dotazníky ve 36. týdnu těhotenství nebo po porodu k posouzení úrovně své fyzické aktivity, gastrointestinálních symptomů a kvality života během těhotenství.

U jednotlivých složek výsledků u matek dodržujících dietu středomořského stylu došlo k významnému snížení pravděpodobnosti těhotenského diabetu o 35 % a nižší gestační hmotnosti (rozdíl v průměru -1,25 kg) oproti kontrolní skupině. Mírné snížení průměrného gestačního přírůstku hmotnosti je v souladu se zprávami o ochranné funkci středomořské stravy proti obezitě a přírůstku hmotnosti a je přisuzováno sytosti dosažené rostlinnou stravou, zvýšeným příjmem vlákniny a nízkým glykemickým indexem podporovaných skupin potravin (např. luštěniny). U ostatních sledovaných parametrů nebyly mezi skupinami zaznamenány žádné rozdíly

Zdroj:

H. Al Wattar B, Dodds J, Placzek A, Beresford L, Spyreli E, Moore A, et al. (2019) Mediterranean-style diet in pregnant women with metabolic risk factors (ESTEEM): A pragmatic multicentre randomised trial. PLoS Med 16(7): e1002857. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002857