Nutriční poradna Lékařské fakulty Ostravské univerzity zve všechny sportovce do nového projektu!

Hlavním cílem výzkumu je hodnocení změn kostní denzity a dalších ukazatelů tělesného složení u sportovců s nízkou energetickou dostupností ve vztahu k předávaným nutričním intervencím a vyhodnotit, která intervence je nejefektivnější.

Předmětem studie je hodnocení změny kostní denzity a dalších ukazatelů tělesného složení (beztuková tělesná hmota, tuková tělesná hmota) ve vztahu k různým nutričním intervencím u sportovců s nízkou energetickou dostupností. Intervence budou vycházet z navržených postupů v odborné literatuře pro sportovce s nízkou energetickou dostupností.

Studie je určená aktivním sportovcům ve věku 18-35 let, kteří současně splňují kritéria pro riziko nízké energetické dostupnosti a další kritéria.

Další podrobné informace najdete na webových stránkách Lékařské fakulty Ostravské univerzity