Srdečně zveme všechny zájemce na třetí seminář uskutečňovaný Nutriční poradnou Lékařské fakulty Ostravské univerzity a  Ústavem fyziologie a patofyziologie LF OU!

Tématem semináře je „Úvod do psychosomatiky aneb hubnutí není jen o kvalitní stravě“.

Cílem je představit základní teze psychosomatiky. Poté budou rozebrány oblasti, ve kterých se psychosomatika nejčastěji projevuje, přičemž důraz bude dán na choroby související s trávicím traktem. Přednáška bude doplněna o příklady z praxe přednášejícího.

Přednášející je PhDr. Pavel Moravec, PhD, psycholog, vystudoval teologii na Lateránské univerzitě v Římě a od roku 2002 působí v duchovní službě. Dále vystudoval jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde pokračoval v postgraduálním studiu v oboru klinická psychologie. Je absolventem psychoterapeutického výcviku v Gestalt-psychoterapii a věnuje se psychoterapeutickému poradenství. Působí také na katedře Pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a přednáší i na Masarykově univerzitě v Brně. Ve svých výzkumech se mimo jiné věnuje psychologickým aspektům spirituality.

Datum konání semináře: 12. 05. 2023 od 15:00 do 17:00

Místo: aula 373 budova INLEK (ZY), Lékařská fakulta OU, Syllabova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Registrační poplatek pro studenty OU: 50 Kč, ostatní zájemci (vč. vyučujících a nutričních terapeutů z praxe): 150 Kč

Přihláška elektronická přes formulář. Přihlášky přijímáme do 10. 05. 2023 vč. Termín pro zaplacení registračního poplatku: 11. 05. 2023. Je možnost online-připojení k semináři (viz. přihlašovací formulář).

Registrace: 12. května 2022 od 14:30 hod.
Doklad o zaplacení Vám vystavíme při registraci na seminář nebo pošleme e-mailem (na požádání).
Výstupem semináře je „Osvědčení o absolvování semináře“ pro každého přihlášeného jednotlivce. Občerstvení zajištěno.

Svoje otázky a zájem o online připojení směřujte na e-mail: nadezhda.borzenko@osu.cz

Těšíme se na vás!