Nutriční poradna LF OU, Ústav fyziologie a patofyziologie LF OU, ve spolupráci s Centrem Anabell, z.ú. Ostrava zvou nutriční terapeuty a studenty nutriční terapie na první odborný seminář o poruchách příjmu potravy.

Přednášející Mgr. Vladimira Osadníková, předsedkyně pobočky Anabell v Ostravě a peer-konzultantka se podílí o své zkušenosti a ukáže, jak by měla probíhat práce s pacienty s poruchami příjmu potravy. Obsah semináře:

  • Poruchy příjmu potravy z psychologického pohledu 
  • Jak pracovat s pacientem s poruchou příjmu potravy 
  • Praktický nácvik – kazuistika, přístup nutričního terapeuta k řešení

Termín semináře je 19. 11. 2021 od 16:00 do 17:30. Místo konání je Lékařská fakulta Ostravské univerzity, budova ZY, aula LF OU ZY 373 Je možné i online připojení

Registrační poplatek (platba pouze převodem na základě pokynů k platbě, které obdržíte po elektronickém přihlášení):

  • Studenti a absolventi: 80 Kč
  • Ostatní účastnici (vč. vyučujících a nutričních terapeutů z praxe): 100 Kč

Přihlášky podávejte elektronicky, přes elektronický formulář. Přihlášky přijímáme do 17. listopadu 2021 včetně

Více informace naleznete na stránkách Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Těšíme se na vás!