Parkinsonova nemoc se řadí mezi nejčastější neurodegenerativní onemocnění. Vzhledem k tomu, že faktory životního prostředí jsou spojeny s majoritou případů PN, je důležité pochopit, jakou roli hraje výživa v prevenci a terapie dané choroby.

Projekt Proparkinson je multidisciplinární projekt Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro nemocné a jejich příbuzné. Součástí tým je i naše poradna.

Pro účastníky projektu zcela zdarma nabízíme:

• 2x měření tělesného složení na přístroji InBody 370S s vysvětlením výsledků nutričním terapeutem;

• 2x individuální konzultace s odborníkem na výživu, kde můžeme probrat Vaše potíže spojené s výživou;

• předání edukačního materiálu a návodu pro zavedení diety za účelem předcházení rozvoje příznaků Parkinsonovy nemoci;

• průběžná komunikace s nutričním terapeutem;

• online konzultace.

Pokud chcete využít nabízené služby poradny, musíte splnit pouze 2 podmínky:

  • Souhlasit s využíváním poskytnutých dat v rámci anonymního výzkumu
  • Vyplnit 2 dotazníky zaměřené na průzkum Vaších stravovacích zvyklostí a kvality života.

Kontakt pro zájemce:

nadezhda.borzenko@osu.cz, nutricniporadna@osu.cz

+420 731 420 288

+420 774 585 425

Více informací na:

www.proparkinson.com