Naše poradna mimo jiné působí jako místo pro vědecko-výzkumní činnost v oboru Nutriční terapie.

Minulou středu 12. 10. 2022 na konferenci Dietní Výživa v Praze, kterou každoročně pořádá Společnost pro výživu, za obor Nutriční terapie z Lékařské fakulty Ostravské univerzity byly předneseny 2 výstupy.

První byl věnován výzkumu tělesného složení studentů LF OU, který už druhý rok provádí studenti Všeobecného lékařství Jana Kruťová, Ivana Kotoučková, Anna Klvačová a Jan Strakoš ve spolupráci s naší poradnou

Další výstup byl zaměřen na výživu v prevenci Parkinsonovy nemoci od Mgr. Nadezhdy Borzenko, která je zkoumaná v rámci projektu ProParkinson taktéž probíhajícím v Nutriční poradně LF OU

Děkujeme všem organizátorům konference a také studentům za krásný příspěvek!