Dostatek vápníku ve stravě potřebují nejenom děti, ale také senioři. Přečtete si výsledky studie, kde navyšení přívodu mléčných výrobků v pečovatelských zařízeních zlepšilo stav seniorů. Článek zpracovala Martina Nanjašová, studentka 2. ročníku Nutriční terapie na Lékeřské fakultě Ostravské univerzity.

Stárnutí  populace je spojeno s větším počtem starších dospělých, kteří potřebují celodenní ústavní péči. Tito jedinci jsou často podvyživení. Starší lidé bývají náchylnější k rozvoji chronických onemocnění, úbytku funkcí pohybového aparátu, křehkosti, lámavosti kostí a tyto faktory zvyšují riziko pádů a zlomenin. Konzumace mléka, jogurtů a sýrů, potravin bohatých na vápník a bílkoviny, zpomaluje úbytek kostní hmoty, dochází ke zlepšení svalové funkce a tím pádem potenciálnímu snížení rizika pádů.  

Tato dvouletá studie oslovila 60 rezidenčních zařízení pro seniory, která ubytovávala přes 7195 seniorů s průměrným věkem 86 let. Zařízení museli splňovat podmínku a to, že podávali maximálně 2 porce mléčných výrobků denně (pod 1 g bílkoviny/kg tělesné hmotnosti a 600 mg vápníku/den). Způsobilá zařízení byla rozdělena v poměru 1:1 buď k intervenci (zásahu) nebo kontrole.  

Kontrolní zařízení zůstala se stejnou nabídkou stravy. V zásahových zařízeních se porce navyšovala, což znamenalo 250 ml mléka, 200 g jogurtu a 40 g sýra. Mléčné dezerty a svačiny byly nabízeny místo méně výživných potravin, jako jsou koláče a sušenky. K výpočtu příjmu živin byly použity nutriční softwary a databáze.  

Tělesné a kostní složení byly hodnoceny na začátku a po 12 měsících studie u 72 pacientů (po souhlasu pacienta i rodinných příslušníků ke zpracování lékařských záznamů). Celková svalová a tuková hmota byly zjišťovány z celotělového měření a kostní minerální hustota byla měřena v bederní páteři a krčku stehenní kosti pomocí metody duální rentgenové absorpciometrie (angl. DXA). 

Zaznamenával se výskyt zlomenin, pádů a úmrtí na 100 osob za rok sledování. Nezkoumali se výsledky průzkumu související s kvalitou života a svalovou funkcí. 

Z 60 zařízení 54 dokončilo dvouletou spolupráci na studii. Z nich 27 bylo zásahových a 29 kontrolních, z nichž 2 zásahová zařízení byla v průběhu studie uzavřena. Na počátku studie obě skupiny podávaly seniorům vitamín D, aby pokryly denní příjem vitamínu. 

Nutriční změny spočívaly v příjmu mléčných výrobků, v zásahových zařízeních se příjem zvýšil z 2 na 3,5 porce. Dále změny zahrnovaly další mléčné potraviny odpovídající 250 ml mléka a 20 g sýra nebo 100 g jogurtu. Všechny potraviny byly dodány prostřednictvím stravovacích služeb s použitím běžných maloobchodních potravin. Tyto potraviny poskytly zhruba 600 mg vápníku, čímž bylo dosaženo navýšení na 1150 mg vápníku a o 12 g více bílkovin, čímž bylo dosaženo příjmu 70 g bílkovin (1,1 g bílkoviny/kg tělesné hmotnosti). V kontrolních zařízeních zůstal příjem mléčných výrobků na méně než dvě denní porce, což poskytlo 700 mg vápníku a 58 g bílkovin (0,9 g/kg tělesné hmotnosti) denně. V žádné skupině nebyl rozdíl v příjmu energie. Byly pozorovány však rozdíly ve změnách tělesné hmotnosti. U kontrolní skupiny byl úbytek zhruba o 1,4 kg netukové hmoty. 

Během 12 měsíců došlo k 324 zlomeninám (121 v zásahové skupině a 203 v kontrolní – tento údaj odpovídá snížení rizika v zásahových skupinách o 33 %) z čehož 135 z nich byly zlomeniny kyčle (zásahová skupina – 42 a kontrolní – 93, tady tedy došlo ke snížení rizika o 46 %). Nebyl zjištěn žádný skupinový rozdíl v úmrtnosti ze všech příčin. Závěrem studie tedy vyplývá, že vysoký obsah vápníku a bílkovin ve stravě snižují riziko pádů a zlomenin.

Zdroj:

Effect of dietary sources of calcium and protein on hip fractures and falls in older adults in residential care: cluster randomised controlled trial. Thebmj [online]. 2021 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.1136/bmj.n2364