Dnes na obalech potravin najdete spousta různých znaků a označení. Jak se v tom vyznat a jak bychom to mohli používat, abychom vylepšili naši stravu? O tom přečtete v novém článku studentky 2. ročníku oboru Nutriční terapie Báry Danielové.

Úvod

Představte si modelovou situaci: – Jdete do obchodu a chcete si koupit například jogurt. Jenže který vybrat? V regálech je jich nepřeberné množství od různých značek, s různými procenty tuku a různými příchutěmi. Vy ale nemáte čas pročítat všechny obaly a vybírat z nich ten nejlepší, který má ideální zastoupení živin. Z tohoto důvodu bylo vynalezeno Nutri-score, které vám pomůže ve vašem každodenním výběru a usnadní vám tak cestu k rozpoznání kvalitních a výživných potravin.

Co je Nutri-score?

Obrázek 1 Logo Nutri-score  

Nutri-Score je systém označování potravin na přední straně obalu formou loga s pětibarevnou škálou A-E (obrázek 1), který je založený na vědecké metodě stanovení výživové hodnoty výrobku. Spotřebitel může díky Nutri-Score nasměrovat svůj výběr na potraviny s lepší výživovou kvalitou. Jde o transparentní, propracovaný a vědecky podložený systém, který srozumitelně označuje výživové hodnoty potravinářských výrobků a slouží k jednoduché a rychlé orientaci spotřebitele při výběru potravin.

Díky tomu se z Nutri-score stal komplexní a efektivní systém, který pozitivně hodnotí i přední Evropské instituce, jakými jsou například: WHO Europe (angl. World Healthy Organization, Světová zdravotnická organizace), spotřebitelské hnutí UFC Que Choisir ( French Consumenrs Group, skupina hájící práva spotřebitelů ve Francii), nezisková organizace TestAchats podporující ochranu spotřebitele (Belgie), Evropská organizace spotřebitelů BEUC (angl. European Bureau of Consumers Unions) a Evropská organizace spotřebitelů Foodwatch

Systém Nutriscore získal takový úspěch, že ho oficiálně doporučují vlády zemí, jako je: Německo, Francie, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko a Španělsko. V dalších 10 zemích (Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko, Polsko, Česko, Slovenko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Portugalsko) se někteří výrobci rozhodli podporovat tento systém a začlenily ho na obaly svých výrobků.

Jak se Nutri-score vypočítává?

Systém je založený na tzv. Rainerově rovnici, která pro výpočet zahrnuje dvě hlavní bodové skupiny:

 • množství „nepříznivých“ složek/100 g potraviny: energie, cukry, nasycené mastné kyseliny, poměr nasycených mastných kyselin k celkovému obsahu tuku a obsah sodíku
 • množství „příznivých“ složek/100 g potraviny: ovoce, zelenina (resp. procentuální zastoupení ovoce a zeleniny v potravině), vláknina, skořápkové plody, semena a obsah bílkovin

Bodový systém je stanoven v závislosti na množství složky. Tedy, čím větší množství energie, cukrů, tuků a sodíku daná potravina obsahuje na 100 g, tím více „nepříznivých“ bodů dostane. Analogický algoritmus postupuje v případě bodování „příznivých“ složek. Maximální počet bodů pro „nepříznivé“ složky je 40, zatímco maximální počet bodů pro „příznivé“ složky je 15. Finální hodnota Nutri-score se tak vypočítá následovně:

Obrázek 2 Výpočet Nutri-score
 • pokud je součet „nepříznivých“ bodů v dané potravině více než 12, algoritmus se dívá na obsah ovoce a zeleniny v dané potravině:
  • v případě, že potravina obsahuje více než 80 % ovoce, nebo/a zeleniny výsledné Nutri-score bude rozdíl bodů „nepříznivých“ a „příznivých“ složek
  • v případě, že by tato potravina obsahovala méně než 80 % ovoce, nebo/a zeleniny, algoritmus výsledné Nutri-score vypočítá jako rozdíl bodů nepříznivých složek a součtu bodů, které potravina získala za obsah vlákniny, ovoce, nebo/a zeleniny
 • pokud je součet „nepříznivých“ bodů v dané potravině méně než 11, nebo pokud počítáme Nutri-score pro sýry, finální skóre se vypočítá jako rozdíl bodů „nepříznivých“ a „příznivých“ složek v potravině.

Čím nižší kladná hodnota (resp. vyšší záporná hodnota) bude výsledkem algoritmu, tím je potravina kvalitnější. V praxi to vypadá tak, že pouze výsledné záporné hodnoty jsou klasifikovány k písmenu A (obrázek 2).

Nutri-score nebere v potaz:

 • velikost porce, ale vypočítává se na 100 g nebo 100 ml výrobku,
 • přítomnost pesticidů,
 • přítomnost alergenů,
 • nepočítá s následným technologickým zpracováním.

Jak Nutri-score používat?

Je důležité si uvědomit že Nutri-score není žádný strašák. Slouží hlavně k rychlému porovnání jednotlivých výrobků mezi sebou. Rozhodně není nutné potraviny s označením „E“ zcela vyloučit z našeho jídelníčku a konzumovat pouze potraviny s označením „A“. Pokud si zdravý jedinec, jednou za čas v malém množství, dá potravinu s označením „E“, nijak mu to neublíží, avšak je pravdou že náš jídelníček by měl být založený především na potravinách s lepším Nutri-score.

Názory odborníků

V roce 2019 proběhla ve Švýcarsku studie, kdy bylo nabráno 1 088 švýcarských spotřebitelů, kteří byli požádáni, aby si vybrali jeden produkt ze sady tří potravin s různými nutričními profily a poté klasifikovali produkty v rámci sad podle jejich nutriční kvality. Úkoly byly prováděny v situacích bez označení a poté s jedním z pěti typů FoPL označení („Front on pack labeling“–označení na přední straně obalu). Nakonec byli účastníci dotázáni, jak vnímají označení, kterému byli vystaveni. Výsledky studie FOP-ICE („Front-Of-Pack International Comparative Experimental“ – Mezinárodní srovnávací experimentální přední balení) a následnými studiemi používajícími stejnou metodologii, která ukázala, že Nutri-score má výrazně větší schopnost pomoci spotřebitelům hodnotit celkovou nutriční kvalitu potravinářských výrobků v mnoha evropských zemích: Francie, Německo, Španělsko, Spojené království, Dánsko a Bulharsko.

Je Nutri-score jediným indikátorem označování potravin?

Ne, existuje ještě mnoho dalších tzv. “značek kvality “ které můžou být nápomocny při výběru potravin. Pro upřesnění vám uvedu některé z nich:

Vím co jím

Jednoduché logo Vím, co jím, které je uváděno na balení těch potravin, jež ve složení splňují definovaná nutriční kritéria. Spotřebitelé se tak mohou lépe orientovat v nabídce potravin a mohou se snadno rozhodnout pro nutričně vyváženou potravinu přímo v místě nákupu. 

dTest

Značku kvality dTest (obrázek 4) mohou nést pouze ty produkty, které získaly v nezávislém a objektivním testu hodnocení 70 % a více a jeho vlastnosti musí být po dobu používání značky stejné, jako byly v době realizace testu.

Fér potravina

 Označuje produkty bez zbytečných aditiv a s jasným původem.

Fairtrade

Fairtrade je certifikace zboží, které splňuje určité sociální, ekonomické a ekologické standardy. Smyslem této certifikace je poskytnout pěstitelům, zaměstnancům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu (zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky) možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Pěstitelé a zaměstnanci dostávají v rámci systému Fairtrade za své kakao nebo kávu výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fairtrade znamená spravedlivější obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv a šetrnost k životnímu prostředí. Mezi základní principy Fairtrade patří: výkupní cena odpovídající nákladům udržitelné produkce a důstojného živobytí

BIO ekologická produkce

Ekologická produkce je značením nadnárodním. Musí ho mít na svém obale každý produkt, který splňuje v rámci EU požadavky na biopotraviny.

Klasa

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Spravuje ji Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu pro rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku u více než 900 produktů od více než 200 výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou na stránkách eklasa.cz.

Závěr:

Nutri-score má opravdu velký potenciál v oblasti výživy a prevence. Tento opravdu jednoduchý a transparentní styl značení potravin na přední straně obalu může vskutku pomoci široké veřejnosti v jejich cestě ke zdravému stravování a v prevenci před civilizačními onemocnění, jako je například obezita, diabetes mellitus 2.typu, ateroskleróza, ischemie, hypertenze a metabolický syndrom.

Zdroje :

CEPERKO, Bc. Jan a Bc. Daniela HRDÁ. Nutri- Score. Výživa a potraviny [online]. 2021, 54-55 [cit. 2022-11-06]. Dostupné z: https://www.vyzivaspol.cz/wp-content/uploads/2021/11/nutriskore1.pdf

Egnell, M. et al. 2020: Compared to other front-of-pack nutrition labels, the Nutri-Score emerged as the most efficient to inform Swiss consumers on the nutritional quality of food products (Plos One, dostupné z https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228179#sec015 )

Literatura u autorů

Zdroje obrázků: