Pokračování projektu zaměřeného na výzkum prevence Parkinsonovy nemoci!

Je Parkinsonova nemoc přítomna ve vaši rodině? Znáte někoho, komu byla Parkinsonova nemoc diagnostikována? Chcete zjistit, zda máte zvýšené riziko rozvoje Parkinsonovy nemoci?

Pro účastníky projektu nabízíme zdarma:

  • 2x měření tělesného složení na přístroji InBody 370S s vysvětlením výsledků nutričním terapeutem;
  • 2x vyšetření krve z prstu (krevní cukr, tuky (cholesterol) a kyselina močová) v Odběrovém centru Lékařské fakulty Ostravské univerzity;
  • 2x individuální konzultace s nutričním terapeutem, kde můžete probrat Vaše potíže spojené s výživou;
  • předání edukačního materiálu a návodu pro zavedení diety za účelem předcházení rozvoje příznaků Parkinsonovy nemoci;
  • průběžná komunikace s nutričním terapeutem;
  • online konzultace.

Pokud chcete využít nabízené služby poradny, musíte splnit pouze 2 podmínky:

  1. Souhlasit s využíváním poskytnutých dat v rámci anonymního výzkumu;
  2. Vyplnit 2 dotazníky zaměřené na průzkum Vaších stravovacích zvyklostí a kvality života.

V případě zájmu nás kontaktujte: nutricniporadna@osu.cz, +420 731 420 288 nebo pomocí kontaktního formuláře