V pondělí na Lékařské fakultě Ostravské univerzity úspěšně proběhl další workshop v rámci projektu Život s demencí!

Nutriční terapeuti Nutriční poradny LF OU spolu se studenty připravili pro návštěvníky akce zajímavý a chutný program.

V rámci prvního stanoviště účastníci mohli ochutnat 6 pokrmů s použitím různých druhů bylinek a koření, vhodných pro zlepšení kognitivních funkcí. Dále mohli vyzkoušet své znalosti o soli v potravinách a také zda poznají koření pomocí pouze jednoho smyslu.

Na druhém stanovišti jsme připravili celou řádu čajů s obsahem látek podporujících paměť a kognici, které návštěvnici mohli také ochutnat a pobavit se o pitném režimu s nutričním terapeutem.

Děkujeme organizátorům akce a všem účastníkům za aktivitu!

Těšíme se na další společné akce!