Posíláme několik fotografií z 2. cyklu přednášek v rámci projektu Život s demencí, který probíhá na Lékařské fakultě Ostravské univerzity

Nutriční terapeuti z naši poradny připravili přednášku kde byly probrány probrali jak základy racionální stravy, tak i základní aspekty některých diet

Děkujeme všem posluchačům za aktivní přístup a organizátorům akce za skvělou spolupráci!

Těšíme se na další workshop, který proběhne koncem listopadu. Podrobnosti brzy na instagramu, facebooku a webu poradny.