Všichni víme, jak je v dnešní době důležitá primární prevence, tzn., předcházení vzniku onemocnění

Ostravská univerzita se pečuje o zdraví svých studentů, zaměstnanců a také všech obyvatelů Ostravy a okolí

Proto na Lékařské fakultě vznikl Centrum zdravotní péče a prevence, který nabízí spektrum vyšetření a služeb pro širokou veřejnost:

denzitometrie
odběrové centrum
očkovací centrum
centrum medicíny sporu a parasportu
nutriční poradna

Jíž dnes se můžete objednat na denzitometrické měření, kde zjistíte jak hustotu kostí, tak i tělesné složení nebo do očkovacího centra

Podrobné informace najdete zde: Centrum prevence LF OU