Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.

Odborný garant

Jmenuji se Karin Petřeková. Jsem nutriční terapeutka se specializací, kterou jsem získala specializačním studiem na Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno (2000). Svoji profesní dráhu jsem doplnila o pedagogické vzdělání (Mgr.) na UP Olomouc (2007) a vědecký titul (Ph.D.) na LF Ostrava (2018). Nyní působím jako odborná asistentka a garant studijního programu Nutriční terapie na LF OU a zároveň jako nutriční terapeutka v nutriční poradně LF OU. Ve své dlouholeté praxi se nevěnuji jen vzdělávání v oblasti výživy a nutriční terapie. Výživa v praxi a výzkumu byla a je stále mým koníčkem. Působila jsem jako garant dietního stravování ve školách, v jesličkách. Pracovala jsem v diabetologické poradně, externě jako nutriční terapeutka v domovech pro seniory nebo charitních domovech. Zajímavou zkušeností je pro mne práce v nutriční poradně, spolupráce na zpracování studie pro oblast vývoje potravin pro správnou výživu, spolupráce s klinickou praxí a výzkumem a také s odbornými společnostmi. Věřím, že správná výživa a pohyb je součástí péče o naše tělo.

Pozice v poradně:

  • personální zabezpečení
  • studentské praxe a odborné stáže
  • vědecko-výzkumní činnost
  • komerční spolupráce
  • managment, marketing, reklama, rozvoj